Česta pitanja

Osnovni pojmovi:

“tražilac izvršenja” - označava lice koje je pokrenulo postupak radi izvršenja nekog potraživanja, te lice u čiju je korist taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti;
"izvršenik" - označava lice protiv kojeg se potraživanje ostvaruje
"učesnik" - označava lice koje u postupku izvršenja nije stranka, a u postupku učestvuje zbog toga što se u njemu odlučuje o nekom njegovom pravu ili zbog toga što za to ima pravni interes;
“nadležni sud” – Općinski/Osnovni sud koji provodi izvršni postupak

Pitanje:
Da li prilikom kupovine nekretnine na javnoj prodaji ostaju tereti u C teretnom listu ZK izvadka?
Odgovor:
Založna prava koja su uknjižena na nekretnini prestaju provođenjem rješenja o dosudi nekretnine u okviru sudskog postupka u kojem se nekretnina prodaje, dok stvarni tereti, stvarne služnosti i prava građenja ne prestaju prodajom nekretnine.

Pitanje:
U kojem trenutku postajem vlasnik nekretnine koju sam kupio na aukciji?
Odgovor:
Pravo vlasništva stiče se upisom tog prava u zemljišnu knjigu. Nakon što donese rješenje o dosudi nekretnine, sud će -na zahtjev kupca, naložiti zaključkom da se nekretnina isprazni i preda kupcu.

Pitanje:
Koliko je potrebno vremena za stupanje u posjed prilikom kupnje na aukciji?
Odgovor:
Nakon donošenja rješenja o dosudi, sud će -na prijedlog kupca, rješenjem narediti drugim licima da nekretninu bez odgađanja predaju kupcu. Potrebno vrijeme za stupanje u posjed ovisi isključivo o stepenu efikasnosti suda koji provodi izvršni postupak.

Pitanje:
Koliko traje izvršni, a koliko stečajni postupak?
Odgovor:
Ne postoji jednoobrazni odgovor i ne može se odrediti tačno vrijeme trajanja postupka s obzirom na to da nisu svi izvršni i/ili stečajni postupci iste kompleksnosti.